Utorak, 22 Kolovoz 2023 13:46

Obnovljen Drveni most u Varaždinskim Toplicama

Završila je sanacija Drvenog mosta preko rijeke Bednje na nerazvrstanoj cesti Lovrentovec u Varaždinskim Toplicama, oštećenog u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Most se sanirao kako bi se ponovno uspostavilo redovno funkcioniranje prometovanja, sigurna prohodnost oštečenog mosta te kako bi se vratila infrastruktura u funkciju i stanje kakvo je bilo prije oštećenja, a novim, saniranim mostom će se izbjeći daljnja urušavanja ustroja mosta i stvaranje pukotina na nosivim stupovima koji su predstavljali opasnost od urušavanja mosta.