Ponedjeljak, 03 Srpanj 2023 08:02

Grad Varaždin sufinancira servisiranje starih ili kupnju novih bicikala

Grad Varaždin objavio je Javni poziv građanima za ostvarivanje prava u provođenju mjera poticaja servisiranja ili kupnje bicikala u 2023. godini.

Grad Varaždin će u 2023. godini sufinancirati:

- servisiranje starog bicikla s 50% troškova servisa, odnosno maksimalno do 30,00 eura po korisniku, za što je osigurano ukupno 15.000,00 eura u Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu (ukupno 500 bicikala).

Mjera servisiranja starih bicikala provodit će se od 1. srpnja 2023. godine do 1. rujna 2023. godine.

- kupnju novog bicikla s 45,00 eura po korisniku za što je osigurano 22.500,00 eura u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu (ukupno 500 bicikala).

Mjera sufinanciranja kupnje novog bicikla provodit će se od 1. srpnja 2023. godine do 1. studenog 2023. godine.

Na Javni poziv mogu se javiti građani koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina.

avni poziv, kao i popis prodavaonica, objavljen je na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina: https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-gradanima-ostvarivanje-prava-provodenju-mjera-poticaja-servisiranja-ili-kupnje-bicikala-10528/.